Velkommen til Cesso.dk

Cesso.dk er et regionalt center i Region Midtjylland med base i Ikast-Brande Kommune, der sætter fokus på samarbejdet mellem skoler og omverdenen

Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive og gensidige profitable partnerskaber for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere.

Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem Cesso.dk's entreprenante opgavekataloger, som yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kulturlivet, naturlivet, forenings- & idrætslivet samt den offentlige sektor.

Cesso.dk er en projektorganisation under RemisenBrande Kultur- og Konferencecenter.