Entreprenante opgaveformuleringer

Vi tilbyder udarbejdelse af konkrete opgaveformuleringer i samarbejde med virksomheder m.v., med udgangspunkt i skolens egne virksomhedskontakter eller kontakter skabt gennem Cesso.dks virksomhedsnetværks tilbud.

Målgruppe: Konsulentgruppe i kommunal forvaltning; Skoleledernetværk; Pædagogisknetværk; Faglige netværk; Tovholdergrupper; Undervisergrupper mv.