Oprettelse af virksomhedsnetværk

Vi tilbyder opbygning af et lokalt virksomheds- / aktørkontaktnetværk til brug for undervisere på tværs af kommunen, for en enkelt skole eller for et lokalt netværk af skoler. Netværket vil indeholde en beskrivelse af virksomheden, som navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson i virksomheden.

Målgruppe: Konsulentgruppe i kommunal forvaltning; Skoleledernetværk; Pædagogisknetværk; Faglige netværk; Tovholdergrupper; Undervisergrupper mv.