STEMatch - indsats af Cesso i 2019-2020

Hører under Region Midtjylland projektet:

STEM styrkepositioner, iværksætteri, innovation og rollemodeller, hvor der i alt er 7 indsatser som understøtter de unges viden om de regionale virksomheder - og de mange spændende jobs, som STEM uddannelserne giver adgang til.

STEMatch tilskynder et samarbejdsforløb mellem ungdomsuddannelsens elever og de danske STEM virksomheder (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Det drejer sig om at få eleverne tættere på virksomhedens hverdag og få indblik i karrieremuligheder samt gøre STEM virksomheden mere opmærksom på de unge og deres ressourcer og tilgang til problemløsning

STEMatch har til formål at matche ungdsomsuddannelser i Region Midjylland med lokale og regionale STEM virksomheder, og at føre dem igennem en koordineret samarbejdsproces i tre trin:

1) Matchmaking  (Cesso matcher elever med virksomhed om en given problemstilling, hvor elever laver produkt/løsningsfor)
2) Samarbejdsramme  (Cesso koordinerer/hjælper - på baggrund af faglærer og virksomheds ønske/behov)
3) ”Produkt” præsentation og feedback   (Elever afslutter projekt med at vise produkt/løsningsforslag til virksomhed, som giver feedback)

Målgruppen er samtlige typer af ungdomsuddannelser (STX, HTX, HHX, HF, EUD, EUX)

De unge deltagere vil via aktiviteter opnå nye STEM kompetencer og få inspiration, erfaring og viden om mulighederne i STEM uddannelser - herunder job og karrieremuligheder. Ligeledes vil underviserne på ungdomsuddannelserne få kompetencer og viden, som kan være med til udvikle undervisningen, så den bliver autentisk og praksisnær - og med større fokus på iværksætteri og innovation.

Elever formulerer ofte, at de ønsker mindre tavleundervisning og mere eksperimenterende og projektorienteret undervisning, hvor involvering og aktivitet udgør en stor del. Det er også i disse undervisningssituationer, at eleverne får mulighed for at sætte deres kreative STEM tilgang og entreprenørielle kompetencer i spil.