Seminarer

Vi tilbyder seminarer, der fokuserer på det at skabe en bæredygtig relation til nærområdets virksomheder og øvrige aktører. Seminarerne, som bygger på konkrete erfaringer og løsninger, varer 1½ time med plads til uddybende samtale.

Målgruppe: Konsulentgruppe i kommunal forvaltning; Skoleledernetværk; Pædagogisknetværk; Faglige netværk; Tovholdergrupper; Undervisergrupper mv.