Om Cesso.dk

Cesso.dk er et regionalt center i Region Midtjylland med base i Ikast-Brande kommune.
Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommune står i spidsen for centret, der sætter fokus på samarbejdet mellem skoler og omverdenen.
Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive og gensidige profitable partnerskaber for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere.
Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem indsatsområdet Bæredygtig energi til livet
Bæredygtig energi til livet yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kulturlivet, naturlivet, forenings- & idrætslivet samt den offentlige sektor.