Om Cesso.dk

Cesso.dk er et regionalt center i Region Midtjylland med base i Ikast-Brande kommune, der sætter fokus på samarbejdet mellem skoler og omverdenen.

Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem indsatsområdet: Bæredygtig energi til livet
Bæredygtig energi til livet yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kulturlivet, naturlivet, forenings- & idrætslivet samt den offentlige sektor.