Mål

Cesso.dk vil tilbyde rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive og gensidigt profitable partnerskaber for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere.