Mission

Cesso.dk vil give elever og undervisere de rigtige værktøjer til at indgå i fagligt relevante partnerskaber med omverdenen og hjælpe med at overkomme de barrierer, der eksisterer ved etableringen af disse.
Der stilles store krav til elever og undervisere i de danske skoler. Særligt i de danske grundskoler er der i forbindelse med den nye folkeskolereform sket store omvæltninger. 

Det er fælles for såvel grundskoler som ungdomsuddannelserne, at det kan være en udfordring for skolerne at finde ressourcerne til at etablere nye relationer til aktører i omverdenen. Samarbejdet sker derfor ofte via medarbejdernes egne personlige netværk.
Cesso.dk vil via sin rådgivning og tilbud om at etablere relationer til omverdenen være et tiltrængt tilbud til såvel elever og undervisere på de danske skoler, som kan benyttes, hvis der er et ønske om dette. 

Det er en vigtig forudsætning for de ydelser, som Cesso.dk tilbyder, at relevante samarbejdspartnere ikke nødvendigvis behøver at være store multinationale virksomheder. Det kan også være den lokale idrætsforening, bageren på hjørnet eller den lokale tømrer, der driver en enmandsvirksomhed. Ingen samarbejdspartner er for lille, det handler blot om prioritering og indstilling til samarbejdsprojektet. Det er vigtigt for Cesso.dk, at afstanden mellem skole og samarbejdspartner ikke er større, end at det er muligt at mødes. 

De tilknyttede samarbejdspartnere i såvel rådgivningsfunktionen i Cesso.dk samt i initiativet Bæredygtig Energi til livet vil derfor repræsentere et bredt geografisk udsnit i de deltagende kommuner. 

Samarbejdspartnere af forskellig art vil appellere til undervisernes forskellige faglighed og interesser. Det understreges derfor af Cesso.dk, at mangfoldigheden i udvalget af samarbejdspartnere er vigtig. De forskellige typer partnerskaber vil bibringe forskellige input og faglighed til undervisningen. Eksempelvis vil samarbejdet med professionelle kulturinstitutioner kunne skabe nye individuelle og sociale læringsrum i forhold til mere kommercielle organisationer. Ligeledes er det vigtigt at sikre at ikke blot naturvidenskaben kommer i spil. Det skal være alle fagområder.