Vision

Da nutidens unge er vores råstof og fremtidens byggesten, vil vi gerne arbejde imod en fremtid hvor eleverne oplever skolen, og sig selv, som en naturlig del af det omkringliggende samfund. Derfor er et samarbejde med omverdenen ideelt, og vil udover det faglige aspekt også bidrage med indsigt i og erfaring med at danne netværk og vise ansvarlighed ved at være en del af et demokrati, hvor medborgerskabet er et vigtigt element. 

På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for at udvikle hele mennesker, der er klædt på til at tage de vigtige beslutninger i livet.