Formidling af opgaver

Målgruppe: Institutionsnetværk; Undervisningsfaglige netværk; Tovholdergrupper; Undervisergrupper og -teams mv.

 

Formidling af opgaver, udgivelse af fysiske kataloger

Pris: Pristilbud udføres individuelt

Indhold: Udgivelse af fysiske kataloger

Her tilbyder vi en fysisk udgivelse med opsætning og grafisk layout samt trykning. Samt distribution til undervisningsinstitutioner i et givent område. Eksempelvis i en kommune eller til et netværk af uddannelsesinstitutioner.

 

Formidling af opgaver, udgivelse af katalog online

Pris: Pristilbud udføres individuelt

Indhold: Udgivelse af kataloger online Her tilbyder vi en udgivelse med opsætning og grafisk layout samt uploading op webside.

 

Formidling af opgaver, upload af konkrete opgaver på webplatform

Pris: Pristilbud udføres individuelt

Indhold: Tilbuddet omhandler indskrivning af eksisterende opgaver på webportal.

 

Kontakt linda@cesso.dk for at høre nærmere om vores services

Se tilbuddet her