Ungdomsuddannelser

Cesso.dk har flere års erfaringer med at skabe entreprenante opgaver i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i omverdenen til brug for undervisningsinstitutioner. Disse er erfaringer vil vi gerne dele ud af i form af inspirerende oplæg samt konkret opbygning af lokal opgavekartotek.

Målgruppe: Institutionsnetværk; Undervisningsfaglige netværk; Tovholdergrupper; Undervisergrupper og -teams mv.