Opbygning af virksomhedsnetværk

Vi tilbyder opbygning af et lokalt virksomheds- / aktørkontaktnetværk til brug for undervisere på en enkelt uddannelsesinstitution eller for et netværk af uddannelsesinstitutioner. Netværket vil indeholde en beskrivelse af virksomheden, som navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson i virksomheden.

Målgruppe: Institutionsnetværk; Undervisningsfaglige netværk; Tovholdergrupper; Undervisergrupper og -teams mv.